Coopreneur har utviklet en elev-til-elev mentoring app. Denne er gratis tilgjenglig på Google Play og Apple Store, og er klar til å brukes av skoler, leksehjelp-initativ, foreninger, mm. Appen har også bruksområder utenfor skolen. Se detaljer og illustrasjoner på appens webside.